Punjabi Jokes

ਬੰਟੀ (ਹੈਪੀ ਨੂੰ) – ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਹੈਪੀ – ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੰਟੀ – ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ?
ਹੈਪੀ – ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।


ਗੁਰਦੀਪ ਪਿਸਤੋਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ
ਪਰਦੀਪ – ਇਥੇ ਕਿਓ ਖਲੋਤੇ ਓ
ਗੁਰਦੀਪ – ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਚਲਿਆ
ਪਰਦੀਪ – ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਓ ਨਹੀਓ
ਗੁਰਦੀਪ – ਕਿੱਦਾ ਜਾਵਾ ਅੱਗੇ ਸਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਬੇਠਾ ਏ